Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA PROWADZĄCY TERMIN UWAGI
KOŁO TANECZNE ANNA WOLNY ŚRODA - 7 LEKCJA Program koła tanecznego przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, lubiących ćwiczyć przy muzyce. Jego celem jest usprawnianie motoryczności, rozwój
i kształtowanie sprawności ruchowej, twórcze wypowiadanie się ucznia poprzez ruchy ciała.
KÓŁKO WOKALNE JOANNA IWANOWSKA ŚRODA
OD 15 DO 16 
Cele ogólne: rozwijanie zamiłowania do muzyki, rozwijanie aktywności i wrażliwości muzycznej oraz poszerzanie muzycznych zainteresowań, umożliwianie uczniom uczestnictwa w artystycznym życiu szkoły i integracji ze społecznością lokalną podczas uroczystości i imprez okolicznościowych.