Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej