Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA PROWADZĄCY TERMIN UWAGI
KOŁO TANECZNE ANNA WOLNY ŚRODA - 7 LEKCJA Program koła tanecznego przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, lubiących ćwiczyć przy muzyce. Jego celem jest usprawnianie motoryczności, rozwój
i kształtowanie sprawności ruchowej, twórcze wypowiadanie się ucznia poprzez ruchy ciała.
KÓŁKO WOKALNE JOANNA IWANOWSKA CZWARTEK
OD 13.35 DO 14.35 
Cele ogólne: rozwijanie zamiłowania do muzyki, rozwijanie aktywności i wrażliwości muzycznej oraz poszerzanie muzycznych zainteresowań, umożliwianie uczniom uczestnictwa w artystycznym życiu szkoły i integracji ze społecznością lokalną podczas uroczystości i imprez okolicznościowych.
SKS     FABIAN FINK
poniedziałek godzina 13:35 - IV-VI dziewczęta i 14:20 - dziewczęta kl. I-III
środa 14:20 - chłopcy kl.I-III
czwartek 14:20 - chłopcy kl.IV-VI
piątek 14:20 - kl. V-VIII tenis stołowy dz. i ch.