Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Historia

 Szkoła Podstawowa w Czernej zaczęła swoją działalność 15 października 1946 r. Jej pierwszym dyrektorem był Władysław Kobielnik. Przez rok funkcję dyrektora sprawowała Maria Cichocka, później Kazimierz Bachry, Edward Machel, Bronisław Mazur, następnie znowu p. Maria Cichocka. To ona najdłużej, bo aż 12 lat, pełniła tę funkcję. W roku 1958- 1959 dyrektorem szkoły został Stanisław Twerd, a po nim w 1985 r., mgr Bronisława Żabska.  Przez następne 10 lat obowiązki dyrektora pełniła mgr Joanna Mierzwa, a od 1 września 2016 r. do 2022r. funkcję tę pełniła mgr Ewa Puzio. Z dniem 1 września 2022r. funkcję dyrektora powierzono pani mgr Magdalenie Pietrzak.

          Kiedy w 1946 r. powrócili do Polski emigranci z Jugosławii koniecznością stało się zorganizowanie we wsi szkoły. Poniemiecka szkoła znajdowała się przy końcu wsi, w domu zamieszkiwanym przez długie lata przez p. Władysława Turkiewicza. Uznano, że lokalizacja nie jest zbyt dogodna i szukano odpowiedniego budynku. Blisko kościoła znajdowała się plebania i to ona wydawała się być najdogodniejszym miejscem. W latach 60/70 dokonano kapitalnego remontu byłej plebanii. Był to niezwykły remont, gdyż rozebrano cały stary budynek i zrobiono nowy wykop pod budynkiem, który był już o 10 m dłuższy i o 6 m szerszy i... ruszyła budowa szkoły zakończona zimą 1979 r. Ważnym wydarzeniem była budowa sali gimnastycznej (marzec 2002 r.).

Więcej na temat szkoły, jej historii i życia mieszkańców można znaleźć w książce napisanej przez p. Teresę Buryłę i p. Joannę Mierzwę Historia Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej 1946-2016