Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Rekrutacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej ogłasza zapisy dzieci do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I na rok szkolny 2023/2024

  1. Zapisy dzieci (zamieszkałych w obwodzie szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.
    2. Zapisy dzieci (zamieszkałych poza obwodem szkoły) do klasy pierwszej odbywają się w terminie od dnia 08 sierpnia 2023 r. do dnia 11 sierpnia 2023 r.
    3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 12 kwietnia 2023 r.
    4. Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym odbywa się w terminie od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.

W przypadku wyboru innej szkoły niż szkoła obwodowa, rodzice są proszeni o przekazanie informacji, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00 na podstawie dowodu osobistego rodziców.
Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu, ze strony internetowej szkoły z zakładki: REKRUTACJA lub STRONY BIP.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 736 33 14) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@szkola-czerna.pl).