Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Stołówka szkolna

Informujemy iż od stycznia 2023 roku ulegnie zmianie numer rachunku bankowego, na który będą dokonywane wpłaty za posiłek, jak również zostanie wyłoniony wykonawca, który będzie dostarczał posiłki w roku 2023. Niedopuszczalna jest zapłata za posiłki w grudniu za miesiąc styczeń 2023 roku.