Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

GRONO PEDAGOGICZNE

Magdalena Pietrzak
DYREKTOR SZKOŁY 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot

Maria Anioł

geografia, biblioteka,edb

Marzena Drozd

edukacja wczesnoszkolna

Fabian Fink

wychowanie fizyczne, historia

Joanna Iwanowska

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Monika Kamińska

religia, plastyka, technika, etyka

Marta Korotusz

biologia, chemia, nauczyciel świetlicy

Małgorzata Kowalczyk

historia, WOS

Marzena Lehmann

fizyka, matematyka, przyroda

Marta Marmula

j. polski

Karolina Mazurkiewicz

j. angielski

Katarzyna Ozga

oddział przedszkolny

Magdalena Pietrzak

 edukacja wczesnoszkolna – w-f

Ewa Puzio

edukacja wczesnoszkolna, wdż

Natalia Segiet

edukacja wczesnoszkolna

Adelajda Stempień

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Bożena Szewczyk

matematyka

Justyna Topa

pedagog, pedagog specjalny

Marta Trałka

nauczyciel współorganizujący kształcenie

Magdalena Weneny

j. angielski

Anna Wodas

informatyka

Anna Wolny

j. niemiecki, muzyka