Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej

Kalendarium

 

WAŻNE DATY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

 

Czas trwania okresów:

I półrocze: 04.09.2023 - 31.01.2024
 II półrocze: 01.02.2024 - 21.06.2024

 

Terminy związanie z ocenianiem

         2.1. I półrocze :

    Termin wystawienia przewidywanych ocen - 12.12.2023 r.

      Termin wystawienia ocen                         - 12.01.2024 r.

      Rada Klasyfikacyjna                                - 30.01.2024 r.

 

         2.2. II półrocze:

Termin wystawienia przewidywanych ocen - 10.05.2024 r.

Termin wystawienia ocen                   - 10.06.2024 r.

     Rada Klasyfikacyjna                              - 12.06.2024 r.

 

Terminy planowanych spotkań z Rodzicami:

Termin

Rodzaj zebrania

Klasa/godzina

19.09.2023 r.

Zebranie ogólne
Zebrania klasowe kl. 0-VIII

16.00

16.10

wrzesień 2023

Zebranie  Rady  Rodziców

godz. zostanie ustalona  w późniejszym terminie

14.12.2023  r.

 

Zebrania klasowe O-VIII

Temat: informacje wychowawców o przewidywanych ocenach za I półrocze oraz sprawy bieżące

Od 16.00

14.03.2024 r.

Zebranie ogólne

Zebrania klasowe

Temat: sprawy bieżące

16.00

16.30

            

13.05.2024 r.

Zebrania klasowe 0-III

Temat: informacje wychowawców o przewidywanych ocenach  oraz sprawy bieżące

Od 16.00

 

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 Rok szkolny 2023/2024: 04.09.2023 - 21.06.2024 r.

       I półrocze : 04.09.2023 - 31.01.2024 r.

       II półrocze : 01.02.2024 - 21.06.2024 r.

Przerwy w zajęciach:

Zimowa przerwa świąteczna: 12.2023 r. - 01.01.2024 r.

Ferie zimowe: 01. - 28.02.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 03. - 02.04.2024 r.

Ferie letnie: 06.2024 r. - 31.08.2024 r.

III. Terminy egzaminu  ósmoklasisty

- część polonistyczna:                          14.05.2024 r.

- część matematyczna:                         15.05.2024 r.

- język obcy nowożytny:                     16.05.2024 r.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

- 13.10.2023 r.

- 02,03.11.2023 r.

- 02.05.2024 r.

- 14,15,16.05.2024 r.

- 31.05.2024 r.

 

 

Uwaga: Szkoła zapewnia opiekę i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 15.00.